Uslovi korišćenja servisa

Uvod

Otvaranjem vašeg besplatnog naloga na servisu za online distribuciju saopštenja za javnost - PR Objave.com, u mogućnosti ste da čitate i primate objavljena kompletna saopštenja (upotrebom RSS tehnologije, ili putem e-mail-a), kao i da samostalno postavljate vaša saopštenja za javnost.

Otvaranjem naloga na servisu PRobjave.com saglasni ste sa uslovima iz dokumenta "Uslovi korišćenja servisa". Servis PRObjave.com u mogućnosti je da promeni uslove korišćenja servisa bez prethodne najave, a poslednji datum izmene ovog dokumenta nalazi se na dnu ove stranice.

1. Korišćenje servisa objavljivanja saopštenja

Vlasnik objavljenog sadržaja je odgovoran za tačnost svih sadžaja koji su u vezi sa vlasnikom sadržaja. PRObjave.com servis ne snosi odgovornost za netačnost sadržaja koje unosi Vlasnik ili odgovorno lice vezano za objavljeni sadržaj.

Vlasnik sadržaja ima kontrolu da proveri i promeni eventualne greške u sadržaju pre njegovog objavljivanja, i nakon njegovog objavljivanja. Nakon objavljivanja sadržaja. PRobjave.com ne snosi odgovornost za pojavljivanje eventualnih grešaka u sadržaju koje nisu ispravljene pre njegovog objavljivanja. Od momenta puštanja saopštenja u distribuciju na veći broj online izvora, nije moguće ispravljanje eventualnih postojećih grešaka.

PRobjave.com zadržava pravo da odbije ili uredi unete sadržaje (npr. eventualno lektorisanje saopštenja), kao i da odstrani bilo koje saopštenje iz svog servisa. PRobjave ne može da garantuje povlačenje objavljenih materijala (korišćenje materijala od strane nekog medijuma) van Web sajta PRObjave.com.

Svi objavljeni materijali moraju sadržati kontakt podatke autora/vlasnika sadržaja (saopštenja): kontakt osoba, broj telefona i e-mail adresa, čiju tačnost PRObjave.com mogu proveriti.

PRobjave.com su dužne da objave predat sadržaj u predviđenom roku i na predviđeni način, ako su ispunjeni svi prethodni preduslovi u odnosu na vrstu PR objave i tražene podatke prilikom unošenja saopštenja. Servis PRobjave.com naplaćuje usluge distribucije saopštenja u pre-paid režimu (ako se radi o plaćenim uslugama), i plaćanje usluge predstavlja jedan od preduslova objavljivanja sadržaja.

U slučaju greške koja je nastupila u slanju saopštenja, gde se nedvosmisleno radi o iskazanoj nepravilnosti samog servisa PRobjave.com, saopštenje se bez dodatne naplate šalje na ispravan način, o trošku PRobjave.com.

PRobjave.com ne garantuje konkretnu poziciju plasiranja saopštenja u sklopu svoje distributivne mreže (sem za slučaj posebnih usluga na Web sajtu PRobjave.com), niti posebno kontaktira članice distributivne mreže za posebno plasiranje pozicije objavljenog saopštenja. Objavljivanje saopštenja se ostvaruje automatizovanim postupkom (saopštenja se automatski objavljuju na desetima online Web sajtova) nad kojim ne postoji mogućnost uticanja na poziciju plasiranja saopštenja.

2. Pregledanje sadržaja servisa

Servis PRobjave.com je potpuno dostupan za besplatno pregledanje saopštenja za javnost svim posetiocima Web sajta, koji mogu i slobodno da se prijave za primanje RSS ili e-mail obaveštenja o prispeću novih saopštenja. Posetioci Web sajta koji se prethodno registruju u servis imaju dodatnu mogućnost da pregledaju broj pristupa svakom saopštenju.

Obzirom da se radi o komercijalnom servisu za online distribuciju saopštenja za javnost, klijentima servisa PRobjave.com omogućeno je prate načelne podatke o detaljnom pregledanju njihovih sadržaja na ovom servisu (konkretni podaci o korisnicima koji pregledaju određene sadržaje ne ustupaju se trećim licima - pogledati Politiku privatnosti servisa PRobjave.com).

3. Nedozvoljeni sadržaji

Vlasnik sadržaja se slaže sa uslovima korišćenja servisa PRobjave.com koji ne dozvoljava bilo kakav oblik objavljivanja sadržaja (tekstualne, audio, ili video forme, odnosno bilo koje druge forme sadržaja) sledećih tipova:

 • Prikazivanje nagih osoba, uključujući realne i apstraktne forme, forme crteža ili crtanih filmova i animacija.
 • Govor mržnje, rasizam, pornografija, nasilje, vulgarnost, profani sadržaji.
 • Objavljivanje ličnih informacija o osobama ispod 18 godina bez prethodnog obezbeđivanja dozvole od roditelja i staratelja.
 • Objavljivanje inkriminišućih ličnih podataka o osobama, kao što su korisnička imena i šifre, brojevi bankarskih kartica, i sl. identifikacioni podaci.
 • Objavljivanje bilo kakvih informacija koje nisu u skladu sa aktuelnim zakonima, kao što su droge, ilegalni lekovi, piraterija svih vrsta, bestialnost, dečija pornografija, itd.
 • Bilo kakvo omalovažavanje individue ili grupe individua na bilo kojoj osnovi, kao npr. na osnovu godina, pola, rase, seksualne orijentacije, religije, kao i bilo kakvo ohrabrivanje drugih individua na to.
 • Bilo kakva uputstva za ilegalno korišćenje servisa ili softvera, ili bilo koja druga inkriminišuća aktivnost.
 • Prikazivanje bilo čega i bilo koga na način koji se može protumačiti kroz definiciju nedozvoljenih sadržaja.
 • Linkovanje izvora koji su u suprotnosti sa definisanim pravilima objavljivanja (nije dozvoljeno linkovanje navedenih nedozvoljenih sadržaja - tačka 2) 
 • Bilo kakve varijante SPAM poruka, piramidalnih šema, "lanaca sreće", šema zarade, nedozvoljenih varijanti oglašavanja i sl.

U slučaju pokušaja objavljivanja nedozvoljenih sadržaja, PRobjave.com zadržavaju pravo da ukinu nalog sa kojeg postoji pokušaj slanja ovakvih tipova sadržaja, uz prijavljivanje slučaja nadležnim organima Države.

4. Suspenzija i ukidanje naloga

PRobjave.com zadržavaju pravo da izvrše suspenziju ili terminaciju (ukidanje) naloga na online servisu, u bilo koje vreme i na način kako to odgovara vlasniku servisa PRObjave.com.

5. Plaćanje servisa

Servis PRobjave.com funkcioniše po principu naplate unapred preko kredita (bodova), koji se uplaćuju za komercijalno korišćenje servisa.

Postojeći broj kredita je jednak uplaćenoj svoti sredstava (npr. 10.000 din = 10.000 kredita), i kada se odabere neki od datih servisa PRobjave.com, adekvatan broj kredita se skida sa računa korisnika od momenta kada je odabrani servis sproveden u delo od strane PRObjave.com. To znači da se adekvatan broj kredita za servis skida npr. tek onog momenta kada je poslato saopštenje pušteno u servis, ili kada se prepravljeno saopštenje objavi, ili kada se na Web sajtu PRobjave.com pojavi izdvojeno saopštenje, i sl. Pored obračuna na nivou kredita, postoji obračun na nivou broja preostalih saopštenja u odnosu na uplaćena sredstva, ili u odnosu na višemesečni ugovoreni period postavljanja saopštenja.

Da bi se odabrao bilo koji od komercijalnih servisa PRobjave.com, u momentu odabira na računu klijenta potrebno je da postoji adekvatan broj uplaćenih kredita.

Krediti u servisu PRobjave.com za sada se uplaćuju na dati žiro-račun:

Biznis Internet
Adresa: Gogoljeva 36, Novi Sad
PIB: 107325819
Matični broj: 62663707
Račun/banka: 170-50009839000-58, Unikredit banka, Beograd

U zavisnosti od vrste organizacije i perioda promocije, važe određeni popusti, koji se ostvaruju adekvatnom vrednošću skidanja kredita za odabrane komercijalne usluge (npr. humanitarne organizacije imaju 50 odsto popusta na servis objavljivanja saopštenja za javnost - pogledati deo sajta Usluge servisa PRObjave.com).

Poslednja izmena uslova korišćenja servisa: 01.11.2010.

 Izdvojene PR objave

PRObjave

30 odsto veći broj objava putem komercijalnog slanja saopštenja

Servis www.probjave.com omogućuje automatizovano besplatno i komercijalno slanje saopštenja za... Više...

PREPORUCUJEMO

Vesti dana u vašem inboxu

Popularni agregator vesti, Vesti.rs, omogućava praćenje vesti putem emaila. Više...

Objavite vest

USLUGE

 • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed