Osnovano Udruženje Prosvetna komora Srbije

Čačak, 29. Avgust 2013. PR Objave: Obaveštenje -

Osnovano Udruženje Prosvetna komora Srbije

Dana 25.avgusta 2013. u 10 sati u „Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju“ Čačak, ulica Cara Dušana bb, održana je Osnivačka skupština Udruženja PROSVETNA KOMORA SRBIJE. Učešće u radu bilo je slobodno za sve prosvetne radnike.

Dana 25.avgusta 2013. u 10 sati u „Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju“ Čačak, ulica Cara Dušana bb, održana je Osnivačka skupština Udruženja PROSVETNA KOMORA SRBIJE.  Učešće u radu bilo je slobodno za sve prosvetne radnike.

Nakon izbora radnog predsedništva (predsedavajućeg Skupštine, zamenika predsedavajućeg, zapisničara i dva overivača zapisnika), prisutni su jednoglasno prihvatili Poslovnik osnivačke Skupštine. Usledila je analiza i usvajanje Statuta, član po član. Uz aktivnu diskusiju prisutnih, višečasovni rad skupštine okončan je usvajenjem Statuta, izborom devet članova Upravnog i tri člana Nadzornog odbora. Za predsednika Udruženja PROSVETNA KOMORA SRBIJE jednoglasno je izabran Vladan Mladenović, profesor fizike iz Aleksinca, za zamenika predsednika Željka Lukić Radojičić. Sedište Udruženja PKS biće u Čačku zbog povoljne približne teritorijalne udaljenosti od ostalih krajeva naše zemlje.

Značajno je napomenuti da je Osnivačka skupština donela odluku da neće postojati članarina za buduće članove i da će rad Upravnog odbora biti na volonterskoj osnovi.

Udruženje  „UDRUŽENjE PROSVETNA KOMORA SRBIJE“ je nevladino i neprofitno udruženje nosilaca vaspitno-obrazovnog procesa u predškolskim, osnovnoškolskim, srednjoškolskim i visokoškolskim ustanovama Republike Srbije. Osnovni cilj  udruženja je rad na sticanju uslova za donošenje Zakona o osnivanju Prosvetne komore Srbije kao nezavisnog i reprezentativnog esnafskog saveza svih prosvetnih radnika. Udruženje  će svojim aktivnostima  svim akterima obrazovnog procesa ukazati na neophodnost postojanja takvog tela kao i davati predloge za  način formiranja i budućeg funkcionisanja.

Radi ostvarivanja ciljeva utvrđenih ovim Statutom, Udruženje inicira, podstiče, pomaže i koordinira aktivnosti koje su usmerene na sticanje uslova za donošenje Zakona o osnivanju Prosvetne komore Srbije kao nezavisnog i reprezentativnog esnafskog saveza svih prosvetnih radnika Srbije, a naročito:

1)        organizuje i aktivira prosvetne radnike u radu prosvetnih i društvenih institucija;

2)        vrši uticaj na kreiranje obrazovne politike i demokratizaciju odnosa u obrazovanju;

3)        radi na povevezivanju svih nivoa obrazovno-vaspitnog procesa (predškolskog, osnovnoškolskog, srednjoškolskog i visokog obrazovanja);

4)        doprinosi unapređenju obrazovno-vaspitne, odnosno vaspitno-obrazovne prakse i inicira reformu i modernizaciju sistema obrazovanja i vaspitanja po meri obrazovno-vaspitne prakse i potrebe društva (u daljem tekstu: savremene prakse);

5)        doprinosi razvoju pedagoške teorije i prakse sistematizovanjem zapažanja i zaključaka donetih na osnovu posmatranja i istraživanja sprovedenih u praksi;

6)        radi na stalnom inoviranju nastavnih planova i programa za obrazovanje i vaspitanje i njihovom usklađivanju sa potrebama i mogućnostima učenika;

7)        radi na izgrađivanju sistema stalnog profesionalnog usavršavanja prema potrebama savremene prakse;

8)        štiti proces obrazovanja i vaspitanja, i učesnike u ovoj delatnosti od zloupotrebe u političke, komercijalne, verske i druge svrhe;

9)        podstiče i osposobljava prosvetne radnike da se bave pedagoškom i društvenom kritikom radi očuvanja kvaliteta savremene prakse i zaštite naučne istine;

10)    čuva proverene i potvrđene vrednosti prosvetno-pedagoške baštine koja je u skladu sa savremenim društvenim tokovima;

11)    radi na stalnom inoviranju studijskih planova i programa za obrazovanje prosvetnih radnika;

12)    reaguje na pojave, događaje i stanja u društvu koji su od značaja za vaspitanje i obrazovanje;

13)    uspostavlja saradnju sa prosvetnim institucijama u zemlji i okruženju;

14)    usavršava sistem i kriterijume i dodeljuje priznanja i nagrade za doprinose u  obrazovanju;

15)    predlaže donošenje novih i menjanje postojećih propisa i mera koje neposredno i posredno utiču na rad članova;

16)    sarađuje na principu partnerstva sa državnim organima i resornim ministarstvom po pitanjima iz oblasti obrazovanja i vaspitanja;

17)    učestvuje u kreiranju  projekata u skladu sa interesima i potrebama svojih članova;

18)    sprovodi i podstiče istraživanja i realizaciju inovativnih obrazovnih programa;

19)     prati naučna i tehnološka dostignuća u zemlji i inostranstvu od interesa za uspešan rad svojih članova, obezbeđuje informacije i podstiče njihovu primenu;

20)    obezbeđuje jedinstven informacioni sistem za članove, za njihove potrebe i potrebe korisnika njihovih usluga;

21)    razvija saradnju sa sredstvima javnog informisanja;

22)    inicira, podstiče i izdaje stručne, promotivne i druge publikacije, uputstva i obrasce, organizuje savetovanja, seminare, sajmove, izložbe, takmičenja i druge oblike sličnih aktivnosti  i u vezi sa tim sarađuje sa odgovarajućim organizacijama, organima i ustanovama;

23)    ostvaruje saradnju sa drugim istim ili sličnim asocijacijama u zemlji i inostranstvu, komorama, organima, organizacijama, institucijama, fondovima i zajednicama po pitanjima od zajedničkog interesa;

24)    vodi registar članova i izdaje uverenja, saglasnosti i druge potvrde iz evidencije koju vodi u okviru ovlašćenja i prava iz zakona, i obavlja i druge poslove od interesa za svoje članove koji proizilaze iz zakona i ovog Statuta.

Skupština je, usvajanjem Programa rada, završila rad oko 16 časova.

U Čačku, 25. avgusta 2013.godine

Vladan Mladenović, predsednik  Udruženja PKSPODACI O FIRMI

Naziv: PRObjave
Grad: Beograd

Više...

Ključne reči

udruzenje, komora, nastavnici, prosveta

POVEZANI SADRŽAJI

Srpski javni beležnici primljeni u Savet notarijata EU

Javnobeležnička komora Srbije primljena je u članstvo Saveta notarijata Evropske unije (CNUE)... Više...

JKS: Danijela Sremac prikupila svega 888 potpisa birača

Javnobeležnička komora Srbije obaveštava javnost da je Danijeli Sremac, koja tvrdi da joj nije... Više...

JKS: Notari overavaju potpise birača do nedelje u ponoć

Javnobeležnička komora Srbije obaveštava javnost da će javni beležnici tokom vikenda neprekidno... Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed