Srbija znatno unapredila svoj sistem zaštite intelektualne svojine i značajno povećala potencijal za članstvo u EU

Beograd, 11. Juli 2012. PR Objave: Najava -

Srbija znatno unapredila svoj sistem zaÅ¡tite intelektualne svojine i znaÄajno poveÄala potencijal za Älanstvo u EU

Danas je u hotelu Hajat održan svečani skup povodom završetka sprovođenja EU projekta "Podrška osnivanju Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije", na kome su predstavljeni postignuti rezultati Edukativno-informativnog centra Zavoda, formiranog u okviru projekta, kao i aktivnosti na podršci korisnicima sistema intelektualne svojine u Srbiji.

Danas je u hotelu Hajat održan svečani skup povodom završetka sprovođenja EU projekta "Podrška osnivanju Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije", na kome su predstavljeni postignuti rezultati Edukativno-informativnog centra Zavoda, formiranog u okviru projekta, kao i aktivnosti na podršci korisnicima sistema intelektualne svojine u Srbiji.

Projekat u vrednosti od 2,2 miliona evra finansirala je Evropska Unija, dok ga je tokom tri i po godine sprovodio Evropski zavod za patente, u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije.

"Evropska unija se snažno zalaže za zaštitu intelektualne svojine u Evropi koja je osnova za kreativnost i inovacije i ključ za stvaranje novih radnih mesta i ekonomskog rasta u Evropi. Kroz ovaj projekat, EU je pomogla Srbiji da značajno unapredi sistem zaštite intelektualne svojine, što nije važno samo za proces integracija Srbije u EU već će doneti osetnu korist privredi, građanima i ekonomiji u širem smislu", izjavio je na završnom skupu ambasador Dežer, šef delegacije EU u Srbiji.

Primarni cilj projekta je bio podizanje nivoa društvene svesti o značaju zaštite intelektualne svojine, što je jedan od uslova za pridruživanje Srbije članstvu u Evropskoj uniji. Činjenica da je tokom projekta održano 186 seminara i obuka iz oblasti intelektualne svojine, na kojima je ukupno učestvovalo preko 5.500 ljudi, kao i da su svi ovi događaji bili iscrpno medijski ispraćeni, svakako je uticalo na povećanje svesti u javnosti o značaju intelektualne svojine.

"Samo u 2011. godini, širom Srbije održana su 72 seminara na različite teme, za 2.500 učesnika. Na njima su stručnjaci Centra ukazivali na značaj zaštite intelektualne svojine za postizanje boljeg konkurentskog položaja preduzeća i afirmaciju njihovih proizvoda na domaćem i stranom tržištu. Centar je bio prisutan i na svim značajnijim sajmovima i izložbama inovacija u Srbiji," izjavila je Branka Totić, direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu.

Zavod za intelektualnu svojinu je mnogo dobio otvaranjem Edukativno-informativnog centra, time što je ovladao novim uslugama koje nudi svojim korisnicima. Tu, pre svega, treba istaći uslugu Dijagnostike intelektualne svojine, koja je namenjena privredi.

Značajno je istaći da je Projekat doprineo povezivanju Zavoda sa institucijama za sprovođenje prava: sudovima, tužilaštvima, policijom, carinom i inspektoratima, što potpomaže buduću međusobnu saradnju ovih organa na sprečavanju zloupotrebe prava intelektualne svojine – krivotvorenja i piraterije.

Zavod za intelektualnu svojinu je razvio mrežu korisnika prava intelektualne svojine u Srbiji zaključivanjem sporazuma o saradnji sa Privrednom komorom Srbije i 11 regionalnih privrednih komora, kao i uspostavljenom saradnjom sa univerzitetima na polju stimulisanja izučavanja intelektualne svojine na fakultetima u Srbiji.

Sistem intelektualne svojine je izuzetno važan za bolju primenu rezultata naučnih istraživanja u privredi. Stoga, formiranje Centra za transfer tehnologije i saradnja sa ovim Centrom doprinosi boljem vrednovanju i primeni rezultata istraživanja Univerziteta u Beogradu i instituta u njegovom sastavu.

Na završnom skupu u hotelu Hajat učestvovali su Branka Totić, direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije, Žarko Obradović, ministar prosvete i nauke Vlade Republike Srbije, Vensan Dežer, ambasador Delegacije Evropske Unije u Republici Srbiji, Raimund Luc, potpredsednik Evropskog zavoda za patente, David Jelerčič, direktor projekta iz Evropskog zavoda za patente i Marko Ivetić, prorektor Univerziteta u Beogradu.

Podizanjem nivoa znanja o intelektualnoj svojini, posebno nivoa obučenosti institucija nadležnih za borbu protiv krivotvorenja i piraterije, Srbija je znatno unapredila svoj sistem zaštite intelektualne svojine i približila ga nivou koji postoji u zemljama Evropske unije, čime je znatno povećan njen potencijal za članstvo u Evropskoj uniji.PODACI O FIRMI

Naziv: CORE Relations
Grad: Beograd 11000

Više...

POVEZANI SADRŽAJI

Novi principi upravljanja ljudskim resursima u lokalnoj samoupravi

Ukupno više od 2.500 učesnika i oko 150 lokalnih samouprava u Srbiji učestvovalo je u projektu... Više...

Srpski javni beležnici primljeni u Savet notarijata EU

Javnobeležnička komora Srbije primljena je u članstvo Saveta notarijata Evropske unije (CNUE)... Više...

Tokom protekle dve godine više od 5000 ljudi prošlo obuku iz oblasti intelektualne svojine

Povodom završetka nacionalnog projekta "Podrška osnivanju Edukativno-informativnog centra Zavoda... Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed