Nalazi uzroka hemijskog akcidenta u krugu Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu

Beograd, 10. Juli 2012. PR Objave: Objava -

Nalazi uzroka hemijskog akcidenta u krugu Tehnološko-metalurškog fakulteta u Beogradu

Dana 27.06.2012. godine došlo je do manjeg hemijskog akcidenta u krugu Tehnološko-metalurskog fakulteta u Beogradu. Mobilna ekotoksikološka jedinica za reagovanje u hemijskim udesima i praćenje rizika po zdravlje i životnu sredinu Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd izašla je na akcidentalnu lokaciju, snimila stanje i izvestila o svojim nalazima.

Dana 27.06.2012. godine došlo je do manjeg hemijskog akcidenta u krugu Tehnološko-metalurskog fakulteta u Beogradu. Mobilna ekotoksikološka jedinica za reagovanje u hemijskim udesima i praćenje rizika po zdravlje i životnu sredinu Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd izašla je na akcidentalnu lokaciju, snimila stanje i izvestila o svojim nalazima.

Ekipa je utvrdila da je u skladištu hemikalija, koji se nalazi van zgrade fakulteta, došlo do manjeg hemijskog akcidenta u vezi sa pucanjem staklene boce sa otpadnim hemikalijama (ukupne mase oko 50 g), što je prouzrokovalo trenutnu hemijsku reakciju praćenu stvaranjem plavičastog dima, koji je uznemirio zaposlene i studente fakulteta.

Članovi Mobilne ekotoksikološke jedinice su na lokaciji izveli trenutna merenja koncentracija štetnih i opasnih materija: ugljen-monoksida, azot-dioksida, sumpor-dioksida, vodonik-sulfida i amonijaka, pri čemu nije konstatovano prisustvo istih. Ekipa Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd je uzela uzorak izlivene hemikalije radi utvrđivanja hemijskog sastava.

Postupkom identifikacije nepoznate hemijske materije u stacionarnoj Ekotoksikološkoj laboratoriji Gradskog zavoda za javno zdravlje Beograd konstatovano je da se radi o smeši u kojoj je utvrđeno dominantno prisustvo anjona fosfata i sulfata i katjona kalcijuma, magnezijuma i kalijuma. Predmetna smeša hemikalija nema svojstva koja mogu ugroziti zdravlje ljudi, kao i supstrate životne sredine.

Proces rada na TMF je odmah normalno nastavljen. Sve preduzete aktivnosti bile su u skladu sa procedurama zaštite od požara, bezbednosti i zaštite zdravlja na radu.PODACI O FIRMI

Naziv: Tehnološko-metalurški fakultet
Adresa: Karnegijeva 4
Grad: Beograd 11000
Web: www.tmf.bg.ac.rs
Tel: +381 11 337 0425

Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed