Komercijalizacija rezultata naučnih istraživanja na Univerzitetu u Beogradu otvara mnogobrojna nova radna mesta

Beograd, 19. Januar 2011. PR Objave: Saopštenje -

Komercijalizacija rezultata nauÄnih istraživanja na Univerzitetu u Beogradu otvara mnogobrojna nova radna mesta

U okviru dvodnevne Radionice održane na Univerzitetu u Beogradu, finansirane u okviru EU projekta, razmotrena su suštinska pitanja vezana za temu upravljanja intelektualnom svojinom, sagledana rešenja koja su već primenjena u Evropi i regionu i izrađen je predlog modela politike upravljanja intelektualnom svojinom.

Tokom dva dana, 18-19 januara, održana je radionica o pravima intelektualne svojine u novootvorenom Centru za transfer na tehnologije na Univerzitetu u Beogradu. Radionica je organizovana od strane Univerziteta u saradnji sa Zavodom za intelektualnu svojinu Republike Srbije i finansirana u okviru EU projekta "Podrška osnivanju Edukativno- informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu Republike Srbije". Ovaj projekat, koji se finansira kroz donaciju Evropske unije, u vrednosti od 2 miliona €, a sprovodi Evropski zavod za patente, pomaže da se osposobi za rad Centar za transfer tehnologije na Univerzitetu u Beogradu, obezbeđivanjem ekspertize i obuke za zaposleno osoblje, kao i opremom za kancelarije.

Radionicu je otvorio prorektor Univerziteta u Beogradu, prof. dr Marko Ivetić, državni sekretar u Ministarstvu za nauku i tehnološki razvoj prof. dr Miloš Nedeljković, šef sekcije za ekonomske poslove i evropske integracije u Delegaciji Evropske Unije u Republici Srbiji, Alberto Kamarata, direktorka Zavoda za intelektualnu svojinu, Branka Totić, kao i direktor Projekta u Evropskom zavodu za patente, dr David Jelerčić. Radionici je prisustvovalo 40 predstavnika fakulteta i istraživačkih instituta Univerziteta u Beogradu.

"Evropska Unija sa zadovoljstvom podržava otvaranje Centra za transfer tehnologije na Univerzitetu u Beogradu. Ovo je važan korak u reformi Srbije u oblasti prava intelektualne svojine, jer će to ohrabriti transfer tehnologije između istraživača i firmi, sa potencijalnim interesom u industrijalizaciji rezultata istraživanja. Ovo je ključni element za održivost istraživanja na univerzitetima (zato što kancelarije za transfer tehnologije imaju mogućnost da generišu finansijske resurse kroz licenciranje patenata) i veliki podsticaj za otkrića i izume", rekao je Alberto Kamarata, šef sekcije za ekonomske poslove i evropske integracije u Delegaciji Evropske Unije u Republici Srbiji.

Raspravu u toku radionice je vodio dr Kris Mudi, izvršni konsultant iz ISIS Innovation, specijalizovane organizacije za transfer tehnologije Univerziteta u Oksfordu. ISIS Innovation će pomoći Centru za transfer tehnologije da se uskladi sa evropskom i svetskom praksom u ovom domenu.

Dr Mudi je rekao da je osnivanje Centra za transfer tehnologije na Univerzitetu u Beogradu značajan korak za podsticanje istraživanja i preduzetništva u regionu. "Korist od ovog projekta će biti da se kreiraju nove poslovne mogućnosti i radna mesta, kao rezultat komercijalizacije mnogih kreativnih ideja sa Univerziteta. Ovaj projekat, koji finansira Evropska unija, biće model za univerzitete u okviru Srbije i regiona."

Na osnovu vođene debate u vezi sa sledećim aktivnostima Centra za transfer tehnologije biće pripremljen nacrt Pravilnika o definisanju prava intelektualne svojine, kojim će se uređivati upravljanje i transfer tehnologijom na Univerzitetu u Beogradu. Pored definisanja vlasništva prava intelektualne svojine na Univerzitetu, Pravilnik će definisati obaveze, prava i osnov za raspodelu prihoda pronalazača, fakulteta, instituta i Univerziteta, kao i procedure zaštite, tržišne vrednosti i komercijalizaciju intelektualne svojine i rezultata naučnog rada na Univerzitetu.

Rezultati rada ove radionice će biti korišćeni za pripremu Pravilnika, kojim će se uspostaviti principi postupanja i predvideti nadležnosti u evidentiranju, zaštiti, promociji i komercijalizaciji intelektualne svojine i rezultata istraživanja na Univerzitetu i njegovim članicama.
Za sve dalje informacije molimo Vas da kontaktirate službu za odnose sa medijima Univerziteta u Beogradu na adresu elektronske pošte pr@rect.bg.ac.rs.

Više informacija o Centru za transfer tehnologije:
Na preporuku Senata, Savet Univerziteta u Beogradu je 26. oktobra 2010. godine doneo odluku o osnivanju Centra za transfer tehnologije u cilju identifikacije, zaštite i komercijalizacije rezultata naučnoistraživačkog rada nastavnika, istraživača i studenata i zaštite intelektualne svojine. Prema odluci Saveta Centar za transfer tehnologije delovaće kao organizaciona jedinica Univerziteta u Beogradu sa sedištem u prostorijama Univerziteta na Studentskom trgu 1.PODACI O FIRMI

Naziv: Univerzitet u Beogradu
Adresa: Studentski trg 1
Grad: Beograd 11000
e-mail: officebu@rect.bg.ac.rs
Web: www.bg.ac.rs/
Tel: 011 3207400

Više...

POVEZANI SADRŽAJI

Studenti Elektrotehničkog fakulteta vlasnici akcija Gugla u vrednosti desetina miliona dolara

Povodom održane radionice o upravljanju intelektulanom svojinom na Univerzitetu u Beogradu u novootvorenom... Više...

Studenti Elektrotehničkog fakulteta vlasnici akcija Gugla u vrednosti desetina miliona dolara

Povodom održane radionice o upravljanju intelektulanom svojinom na Univerzitetu u Beogradu u novootvorenom... Više...

Studenti Elektrotehničkog fakulteta vlasnici akcija Gugla u vrednosti desetina miliona dolara

Povodom održane radionice o upravljanju intelektulanom svojinom na Univerzitetu u Beogradu u novootvorenom... Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed