Akcije kompanija iz sektora nekretnina iz CIE sa potencijalom rasta od 15%, profitabilnost zaostaje

Beograd, 06. Oktobar 2011. PR Objave: Saopštenje -

Akcije kompanija iz sektora nekretnina iz CIE sa potencijalom rasta od 15%, profitabilnost zaostaje

Analitičari Erste Grupe prognoziraju ROE od 4% za kompanije iz sektora nekretnina u 2012. godini; kod akcija kompanija iz sektora nekretnina do kraja godine moguć potencijal rasta od 15%. Ispodprosečni nivoi profitabilnosti su najveća prepreka dostizanju nivoa tržišne cene prema knjigovodstvenoj vrednosti (P/BV) bliže 1,0x. Uzlazni trend u CIE podstiže mali broj praznih nekretnina, snažna tražnja korisnika prostora i malo objekata u planu za izgradnju.

Nedavni pad prinosa državnih obveznica visokog rejtinga čini da ulaganje u nekretnine izgleda atraktivnije u pogledu relativnih cena između klasa sredstava. "Trenutno smo svedoci najvećeg jaza u prinosima od proleća 2009. godine. Međutim, trenutni nivoi ROE su još uvek razočaravajuće niski. I dok su se rente oporavile od krize, tek treba da se dođe do ušteda operativnih troškova, posebno zato što obim razvoja i dobit neće u skorije vreme dostići nivoe pre krize. U prilog akcijama kompanija iz sektora nekretnina govori diskont od 50% na
knjigovodstvenu vrednost", rekao je Gunther Artner, jedan od direktora istraživačkog tima Erste Grupe za CIE zadužen za vlasničke instrumente. Kod međunarodnog upoređivanja grupe sličnih kompanija, akcije kompanija iz sektora nekretnina u CIE pokazuju jasne diskonte u odnosu na knjigovodstvene vrednosti, ali se njima trguje isto kao sa sličnim akcijama po multiplikatorima na bazi tokova gotovine, čime se ističe ispodprosečan nivo profitabilnosti.

Tržišne turbulencije od avgusta ove godine su tržišnu vrednost akcija kompanija iz sektora nekretnina spustile na nivoe iz 2009. godine kada se tek odmaklo od minimalnih tržišnih vrednosti. S obzirom na ove niske nivoe tržišnih vrednosti akcija u odnosu na knjigovodstvene vrednosti, sve je interesantnije da se otkupljuju akcije ili drugi finansijski instrumenti u opticaju umesto da se direktno ulaže u nekretnine. To već primenjuju kompanije Conwert i Immofinanz, a možda će ih slediti i druge.

Obimi investicija su opali međukvartalno za 12%

Obimi investicija u Evropi više nego ikada pre prate privredni razvoj. U 2. kvartalu 2011. godine, obimi transakcija na evropskom tržištu investicija su opali za 12% na međukvartalnom nivou na 25 milijardi EUR. Takođe, kada se vrši poređenje na godišnjem nivou, promet investicija je opao za 3% sa 25,7 milijardi EUR u 2. kvartalu 2010 godine. Godišnje smanjenje prinosa od prvoklasnih nekretnina se nastavilo u 2. kvartalu 2011. godine, pri čemu su najveći pad u CIE pokazali Moskva, Sankt Peterburg, Bukurešt i Kijev.

Obimi investicija na tržištu investicija u nekretnine u CIE su do sredine avgusta 2011. godine dostigli 6,9 milijardi EUR, što je 20% više od podatka za celu 2010. godinu, što je činilo približno 120 transakcija. Većina prometa investicija je i dalje koncentrisana na tržišta Poljske i Rusije, na koja otpada više od 70% ukupnih investicija u CIE. Češka Republika je treće tržište po veličini u pogledu investicija u nekretnine u regionu i već je zabeležila rast obima od 50% do sredine avgusta u pore.enju sa podatkom za finansijsku 2010. godinu. U segmentu poslovnog prostora, promet investicija je u 1. polovini 2011. godine izneo 2,2 milijarde EUR, izazvan uglavnom transakcijama u Rusiji i Poljskoj, na koje je otpalo 75% ukupnog obima. Mada još uvek ima više od 50% prometa koji dolazi od lokalnih investitora, u porastu je prekogranična aktivnost.

Segment maloprodaje beleži najveći porast vrednosti kapitala

Među tri segmenta (stambeni, maloprodaja i poslovni), najsnažniji rast u 2. kvartalu 2011. godine su doživele nekretnine u segmentu maloprodaje, sa 0,8% na međukvartalnom i 3,5% na međugodišnjem nivou. Privrede sa brzim rastom kao što su Nemačka, Rusija, Poljska i nordijske zemlje zabeležile su povećan promet u segmentu maloprodaje, dok su južnoevropske zemlje zabeležile samo ograničenu aktivnost. Investitori su i dalje oprezniji i zabrinuti za ekonomski rast i uticaj mera štednje na široku potrošnju.

Mada su kapitalne vrednosti za industrijske nekretnine opale, segment poslovnog prostora je zabeležio smanjenje od 0,3% na meĎukvartalnom nivou, ali i povećanje od 2% na međugodišnjem nivou. Kada se posmatra na geografskom nivou, najsnažniji sekvencijalni porast investicione vrednosti zabeležen je u regionu CIE sa +0,9% međukvartalno (+3,5 međugodišnje), a sledi ga nordijski region sa +0,6% međukvartalno (+4,4% međugodišnje). Završetak izgradnje poslovnog prostora u glavnim gradovima u CIE je dostigao novi minimum na nivou od slabih 460.000 kvm u 1. polovini 2011. godine (naspram 2,1 miliona kvm za finansijsku 2010. godinu), od čega je više od polovine tog prostora otpalo na Moskvu. U proceni buduće ponude poslovnog prostora dobru indikaciju pruža uvid u planirane objekte u izgradnji. Glavni gradovi u regionu CE su doživeli porast broja novih projekata.

Što se tiče renti od prvoklasnih nekretnina, izgleda da na evropskim tržištima nekretnina opstaje raniji trend stabilizacije. To se potvrđuje kada se posmatra Indeks renti za poslovni prostor grupe 15 zemalja EU, koji je u 2. kvartalu 2011. godine ostao nepromenjen na međukvartalnom nivou (+2.1% međugodišnje), dok je Indeks renti za industrijski prostor grupe 15 zemalja EU zabeležio samo manji pad od 0,5% (-0,1% na međugodišnjem nivou). Odgovarajući indeks renti za maloprodaju čak je uspeo i da se poveća za 1,7% na međukvartalnom nivou (+2,6% međugodišnje), što se uglavnom desilo usled rasta nivoa rente u raznim gradovima u Nemačkoj, Francuskoj, Velikoj Britaniji, Finskoj i Švedskoj.

Perspektiva

Najveći broj kompanija iz sektora nekretnina ne može da iskoristi ambijent uporno niskih kamatnih stopa jer se hedžuju na višim nivoima. Oba faktora su još uvek kamen spoticanja za poboljšanje ROE. "Dostizanje nivoa pre  krize od 10% ROE i pariteta tržišne cene i knjigovodstvene vrednosti nam ne izgleda verovatno, jer su se te brojke zasnivale na veoma pozitivnom efektu leveridža i uključivale su i visoke dobitke po osnovu revalorizacije. Očekujemo malo više dobitke po osnovu revalorizacije kod kompanija sa novim nekretninama na dobrim lokacijama. Na osnovu naših sniženih procena, regresiona analiza ROE prema P/BV pokazuje potencijal rasta od 15% do kraja godine i 25% do kraja 2012. (pored raspodela dividendi)", izjavila je Martina Valenta, analitičarka sektora nekretnina u Erste Grupi. U regresionoj analizi ROE prema P/BV koju je izvršila Erste Grupa, kompanije iz sektora nekretnina bi morale da dostignu ROE od 11% da bi dostigle izjednačenost P/BV. Prosečan prognoziran
ROE za 2012. godinu je 3,7% za austrijske kompanije iz sektora nekretnina, a 1,9% za građevinske kompanije iz CIE. U ovom trenutku, rast od 25% do kraja 2012. godine bi doveo do prosečnog koeficijenta P/BV od 0,6x na kraju 2013. godine.

Nemačka i Austrija su i dalje atraktivne za ulaganje

Pored GTC, čistog izbora za region CIE, sve kompanije koje pokriva Erste Grupa imaju značajnu izloženost prema tržištima Nemačke i Austrije koja imaju dobre rezultate. Najveći udeo nemačkih sredstava ima kompanija conwert sa 45% (uglavnom iz stambenog segmenta),
koju u stopu prati CA Immo sa 43%.

Uopšteno govoreći, trenutno snažan segment maloprodaje nije visoko rangiran u portfolijima kompanija koje pratimo. Najveći udeo ima kompanija GTC sa 36%, za kojom slede S Immo (27%) i Immofinanz 25%.PODACI O FIRMI

Naziv: Erste Bank a.d. Novi Sad
Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 11b
Grad: Beograd-Novi Beograd 11070
Web: www.erstebank.rs
Tel: +381 (0) 11 201 5010

Više...

Ključne reči

Nekretnine, akcije, erste

POVEZANI SADRŽAJI

Obaveštenje o uplati dividende za besplatne akcije NIS ad Novi Sad

U utorak, 25. novembra 2014. godine, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti uplatiće... Više...

Erste volonteri na Beogradskom Festivalu cveća

Zaposleni Erste Banke pomažu zdrav i kreativan razvoj dece i poklanjaju 1000 sadnica čuvarkuća... Više...

NadjiDom od sada i na nemačkom jeziku

Ponuda nekretnina na portalu NadjiDom je već par godina predstavljena na srpskom, engleskom i francuskom... Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed