BDD KBC Securities a.d. Beograd dobija novog vlasnika

Beograd, 19. Juli 2011. PR Objave: Saopštenje -

BDD KBC Securities a.d. Beograd dobija novog vlasnika

KBC Securities NV, sa sedištem u Belgiji, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brisel), Havenlaan 12, u svojstvu jedinog akcionara Brokersko - dilerskog društva KBC Securities a.d. Beograd ("Društvo") i Ana Tripović, bivša direktorka i predsednica Upravnog odbora Brokersko – dilerskog Društva, postigli su sporazumni dogovor oko preuzimanja svih akcija Društva (100%) od strane Ane Tripović.

KBC Securities NV, sa sedištem u Belgiji, 1080 Sint-Jans-Molenbeek (Brisel), Havenlaan 12, u svojstvu jedinog akcionara Brokersko - dilerskog društva KBC Securities a.d. Beograd ("Društvo") i Ana Tripović, bivša direktorka i predsednica Upravnog odbora Brokersko – dilerskog Društva, postigli su sporazumni dogovor oko preuzimanja svih akcija Društva (100%) od strane Ane Tripović.

Nakon ispunjenja svih pravnih i administrativnih uslova i dobijanja odobrenja od strane Komisije za hartije od vrednosti Republike Srbije, gore pomenuta promena vlasništva, u formi management buy-out –a, završena je uspešno 15. jula 2011. godine, upisom novog vlasnika firme u Agenciji za privredne registre. Kao posledica toga, Ana Tripović je novi, jedini akcionar Brokersko – dilerskog društva KBC Securities a.d. Beograd, koje će, od sad pa nadalje, poslovati pod novim imenom: 
Brokersko – dilersko društvo Wise Broker a.d. Beograd (skraćeno, BDD Wise Broker a.d. Beograd)

Svoje radno iskustvo u domenu brokersko – dilerskog poslovanja, na tržištu Srbije, Ana Tripović stekla je, najpre, angažovanjem u firmi BDD Senzal a.d., koju je kasnije preuzeo KBC Securities, gde je Ana Tripović nastavila sa radom, a potom imenovana za predsednicu Upravnog odbora KBC Securities a.d. Beograd.

Kao logičan sled gore navedenih transakcija, Wise Broker a.d. Beograd više ne čini deo KBC Grupe, koja je, posle promene na finansijskom tržištu od 2009, odlučila da smanji svoje aktivnosti na tržištima određenih zemalja Istočne Evrope. Takođe, vizuelni identitet firme Wise Broker a.d. Beograd biće promenjen, što u osnovi znači da Wise Broker a.d. Beograd neće koristiti logo KBC Grupe.

Novo poslovodstvo i Upravni odbor Društva, pod novim imenom, BDD Wise Broker a.d. Beograd, namerava da nastavi svoje poslovanje na visoko profesionalnom i stručnom nivou, nastojeći da učvrsti svoju lidersku poziciju na srpskom tržištu, koristeći dosadašnja iskustva i znanje stečeno u okviru  KBC Grupe.

Izjava Ane Tripović, predsednice Upravnog odbora BDD Wise broker a.d. Beograd:
"Dosadašnjim poslovanjem, firma je izgradila reputaciju sigurnog i pouzdanog partnera, zahvaljujući strategiji koja je usmerena na vrhunski kvalitet servisiranja interesa klijenata.
Po učešće berzanskih posrednika, u trgovanju svim hartijama na Beogradskoj berzi, nakon prvih 6 meseci 2011. godine, nalazimo se na trećem mestu, i to sa 8,92% učešća na tržištu. U odnosu na prošlu godinu, povećali smo za 3% naše učešće u prometu na Berzi.
Za celih 50% ostvarili smo povećanje prihoda od usluga naše osnovne delatnosti, što su brokerski i korporativni poslovi, u prvoj polovini 2011. godine, u odnosu na isti period prošle godine.

Ukupan promet Wise Broker - a hartijama od vrednosti (akcije i obveznice) na Beogradskoj berzi, u prvih 6 meseci, povećali smo za 30 %, u odnosu na isti period prošle godine. Takođe, za prvih 6 meseci ove godine, ostvarili smo promet od 67% ukupnog prometa 2010. godine.
Cilj nam je da i dalje pružamo kvalitetnu podršku svojim klijentima, od efikasnog izvršavanja transakcija, preko obrade i distribucije javno dostupnih informacija, koje su od interesa za investitore, do makroekonomske i korporativne analize. Naš tim čini 15 stalno zaposlenih stručnjaka i zajedno predstavljamo uspešnog berzanskog posrednika sa efikasnom unutrašnjom organizacijom."

Informacija o kompaniji BDD Wise Broker a.d. Beograd
Wise Broker jedna je od vodećih brokersko - dilerskih kompanija u Srbiji.
Osnovana je 2000. godine pod nazivom Senzal. Od tada pruža usluge berzanskog posredovanja na srpskom tržištu kapitala i plasira se među vrhunske posrednike na Beogradskoj berzi.
Član KBC Grupe, sa sedištem u Briselu, postaje 2007. godine i od tada posluje pod nazivom BDD KBC Securities a.d. Beograd. Od 15. jula 2011. godine, nakon management buy – out – a, nastavlja nezavisno i samostalno da pruža usluge berzanskog posredovanja na srpskom tržištu kapitala, pod novim imenom Wise Broker.

Wise Broker pruža usluge posredovanja u trgovanju hartijama od vrednosti na primarnom i sekundarnom finansijskom tržištu (akcijama, obveznicama i kratkoročnim hartijama), usluge korporativnog agenta, savetovanje u procesu privatizacije, organizacioni i tehnički servis, kao i usluge istraživanja i analize.

Organizacionu strukturu čine različite poslovne jedinice  - odeljenje za brokerske poslove, odeljenje za istraživanje i analizu, odeljenje za pravne poslove, odeljenje za korporativne poslove, odeljenje za opšte poslove, kao i back office.PODACI O FIRMI

Naziv: CORE Relations
Grad: Beograd 11000

Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed