Erste Grupa uspešno upravljala prvom emisijom rumunskih obveznica vrednosti 1,5 milijardi EUR po novoustanovljenom programu EMTN

Beograd, 23. Juni 2011. PR Objave: Saopštenje -

Erste Grupa uspešno upravljala prvom emisijom rumunskih obveznica vrednosti 1,5 milijardi EUR po novoustanovljenom programu EMTN

Velika tražnja za ponudom rumunskih državnih obveznica: ukupni nalozi više od 140 investitora iznosili su preko 3 milijarde EUR. Globalna knjiga naloga sa značajnim učešćem naročito britanskih, američkih, nemačkih i austrijskih investitora, kao i investitora iz CIE. Sposobnost Rumunije da izda svoju do danas najveću transakciju evroobveznica i smanji spred na 255 bp ukazuje na poverenje investitora u napore Rumunije da sprovede strukturne reforme i fiskalnu konsolidaciju.

Erste Group Bank AG ("Erste Grupa") je kao saorganizator emisije uspešno upravljala prvom emisijom državnih obveznica ročnosti 5 godina i vrednosti 1,5 milijardi EUR za Republiku Rumuniju, koja ima rejtinge Baa3/BB+/BB+ (Moodys/S&P/Fitch, svi stabilni). Transakcija je usledila nakon panevropske promotivne kampanje emitenta, kojeg su zastupali državni sekretar Bogdan Dragoi iz Ministarstva za javne finansije i Kristian Popa (Cristian Popa), zamenik guvernera Narodne banke Rumunije.

Emisija predstavlja prvu transakciju u okviru novoustanovljenog programa EMTN vrednog 7 milijardi EUR. Program EMTN (Euro Medium Term Note – srednjoročne evroobveznice) je dokumentacioni okvir koji omogućava fleksibilno izdavanje obveznica u raznim valutama i sa različitim dospećima na tržištu evroobveznica. Erste Grupa je u programu nastupala kao saorganizator i diler.

Emisija sa rokom dospeća 17. juna 2016. godine nosi kupon od 5,25%, a cena joj je odreĎena po ceni ponovljene ponude od 99,794% i prinosu od 5,298%. Dobra tražnja od strane investitora iz Velike Britanije i Irske (30%), SAD (20%), Nemačke i Austrije (8%), kao i iz zemalja CIE (8%), pored domaćih naloga (20%) u Rumuniji, omogućila je da se cena ponude odredi na nivou srednjeg svopa uvećanog za 255 bp.

"Naše jake reference kao organizatora emisije u nedavnim poslovima Austrije, Češke Republike i
Slovačke učinila nas je nespornim partnerom za vladu Rumunije", objašnjava Franc Hohštraser (Franz Hochstrasser), zamenik generalnog direktora Erste Grupe. " Dužničke HoV zemalja CIE u evrima i dalje su privlačne za investitore, posebno s obzirom na niže nivoe duga prema BDP-u i veći potencijal za ekonomski rast u poreĎenju sa prosekom evrozone. Stoga očekujemo da još više zemalja CIE iskoristi pozitivan zamah na tržištima dužničkih HoV i nastavi da izdaje državne obveznice u predstojećem periodu." Erste Grupa je nastupala kao saorganizator – između ostalih poslova – u nedavnim emisijama obveznica Republike Austrije (4 milijarde EUR), Češke Republike (1,5 milijardi EUR), kao i Slovačke (1,25 milijardi EUR i 1,0 milijardu EUR). Erste Grupa je bila na prvom mestu kao organizator emisije za državne i korporativne obveznice u Austriji i zemljama CIE, sa tržišnim udelom od 11,9% i obimom od 5.129 miliona EUR u 2010. godini.

Erste Grupa je vodeći pružalac finansijskih usluga u CIE. Preko 50.000 zaposlenih opslužuje 17,7 miliona klijenata u 3.200 filijala u 8 zemalja (Austriji, Češkoj Republici, Slovačkoj, Rumuniji, MaĎarskoj, Hrvatskoj, Srbiji, Ukrajini). Na dan 31. mart 2011. Erste Grupa je dostigla nivo od
213,5 milijardi EUR bilansne sume, neto dobit od 260,6 miliona EUR i odnos troškova i prihoda od 50,2%.

Uspeh rumunske emisije zasniva se na izvanrednom smanjenju njenih eksternih debalansa tokom protekle dve godine i snažnom naporu zemlje da se drži programa MMFa i njegovih preporuka u pogledu politika. Rumunska privreda je izašla iz recesije početkom ove godine i očekuje se da zabeleži rast od 2% u 2011. i 3,9% u 2012. godini. Osim toga, Rumunija ima veoma zdravu fiskalnu poziciju, sa četvrtim najnižim nivoom javnog duga u grupi od 27 zemalja
EU u 2010. godini (31% BDP-a u poređenju sa prosečnih 80% u grupi EU27) i ciljem da fiskalni deficit svede na oko 5% BDP-a u 2011. i 3% u 2012. godini.

Prema analitičarima istraživačkog tima Erste Grupe, poboljšana procena rizika za zemlje CIE – spredovi na CDS svopove su niži nego za (južno)evropske zemlje – u kombinaciji sa nivoima javnog duga nižim od proseka evrozone podržavaju ukupnu atraktivnost državnih obveznica zemalja CIE. Stoga se u predstojećim mesecima može očekivati još emisija državnih obveznica u regionu CIE.PODACI O FIRMI

Naziv: Erste Bank a.d. Novi Sad
Adresa: Bulevar Milutina Milankovića 11b
Grad: Beograd-Novi Beograd 11070
Web: www.erstebank.rs
Tel: +381 (0) 11 201 5010

Više...

POVEZANI SADRŽAJI

Poslovni optimizam u Srbiji ohrabruje

Poslovni i investicioni optimizam sa kojim mala i srednja preduzeća u Srbiji, a naročito privrednici... Više...

Drugi poziv vojvođanskim lokalnim samoupravama za učešće u programu - "Misli globalno-privlači lokalno"

17. vojvođanskih lokalnih samouprava uskoro će imati kvalitetne PPT prezentacije o svojim potencijalima... Više...

Predstavljanje Vojvodine na svetskom sajmu EXPO 2015.

Danas je počelo dvonedeljno predstavljanje Vojvodine u okviru programa na Nacionalnom paviljonu... Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed