Počela obuka za predstavnike institucija za sprovođenje prava intelektualne svojine u Srbiji

Beograd, 11. Oktobar 2010. PR Objave: Saopštenje -

PoÄela obuka za predstavnike institucija za sprovoÄenje prava intelektualne svojine u Srbiji

U organizaciji Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu i Evropskog zavoda za patente, a u cilju obuke predstavnika institucija za sprovođenje prava iz oblasti intelektualne svojine, u petak 8. oktobra je u Beogradu održana radionica kojom je ozvaničen početak obuke za predstavnike institucija za sprovođenje prava u Srbiji – sudova i tužilaštava, policije, tržišne inspekcije i carine.

U organizaciji Edukativno-informativnog centra Zavoda za intelektualnu svojinu i Evropskog zavoda za patente, a u cilju obuke predstavnika institucija za sprovođenje prava iz oblasti intelektualne svojine, u petak 8. oktobra je u Beogradu održana radionica kojom je ozvaničen početak obuke za predstavnike institucija za sprovođenje prava u Srbiji - sudova i tužilaštava, policije, tržišne inspekcije i carine.

Seminar predstavlja zvaničan početak planske, sistematske edukacije koja će se kontinuirano sprovoditi u narednom periodu. Projekat, kojim rukovodi Evropska unija, a implementira Evropski zavod za patente, sprovodi se sa ciljem obučavanja predstavnika ovih institucija za oblast intelektualne svojine, čime će se poboljšati sprovođenje prava intelektualne svojine u celini. U okviru radionice potpisan je Memorandum o razumevanju između Zavoda za intelektualnu svojinu i Pravosudne akademije, kojim se reguliše obuka sudija i tužilaca.

Povodom skupa direktorka ZIS-a, Branka Totić je izjavila:
"Piraterija i krivotvorenje nanose ogromnu štetu proizvođačima originalne robe, autorima, izvođačima, filmskim i muzičkim producentima. Krivotvoreni lekovi i rezervni delovi za vozila predstavljaju direktnu pretnju za zdravlje i bezbednost ljudi. Za efikasno suzbijanje piraterije i krivotvorenja veoma je značajna dobra obučenost i specijalizacija upravnih i sudskih organa, kao i njihova saradnja i koordinacija akcija. Zavod za intelektualnu svojinu je inicirao partnerstvo sa Pravosudnom akademijom koje ima za cilj da razvije dugoročnu saradnju u organizovanju programa obuke iz oblasti intelektualne svojine. Ovo partnerstvo će biti ozvaničeno 8. oktobra u Edukativno-informativnom centru Zavoda za intelektualnu svojinu potpisivanjem Memoranduma o razumevanju od strane predstavnika Zavoda i Pravosudne akademije."

Alberto Kamarata, šef odeljenja za evropske integracije i ekonomsku sekciju delegacije Evropske unije u Republici Srbiji:
"Zaštita prava intelektualne svojine je od krucijalnog značaja za razvoj inovacija, kao i za zaštitu potrošača i kompanija od zloupotreba. Sa stupanjem na snagu Prelaznog trgovinskog sporazuma, Srbija se obavezala da će obezbediti nivo zaštite prava intelektualne svojine u skladu sa važećim zakonima EU, u periodu od pet godina od početka stupanja na snagu ovog sporazuma. Delegacija EU u Srbiji pozdravlja napredak koji Srbija ostvaruje u domenu intelektualne svojine usvajanjem novog zakonodavstva, ratifikacijom međunarodnih konvencija i boljom koordinacijom među telima odgovornim za prava intelektualne svojine. Da bi zaštita prava intelektualne svojine bila efikasna neophodno je osigurati pravilno sprovođenje zakona. Sudstvo igra veoma značajnu ulogu u ovom procesu. Iz tog razloga snažno podstičemo i podržavamo specijalizovanu obuku sudija po ovom komlpeksnom pitanju i uspostavljanje specijalizovanih sudskih panela na svim nivoima. Pored toga, hteli bismo da istaknemo značaj uključivanja svih relevantnih ključnih subjekata, koji sprovode prava, u sistem obuke intelektualne svojine, čime se obezbeđuje sinergija čitavog procesa. U tom smislu, EU delegacija svesrdno pozdravlja potpisivanje sporazuma o razumevanju između Zavoda i Pravosudne akademije i podržava njegovu implementaciju."

"Pravosudna akademija sprovodi programe početne i stalne obuke za sudije i tužioce u Srbiji. U sklopu programa stalne obuke Akademija razvija saradnju sa domaćim institucijama koje su specijalizovane za određene oblasti. U tom cilju radi se i na unapređenju saradnje sa Zavodom za intelektualnu svojinu kako bi se dodatno unapredila stalna obuka u oblasti prava intelektulane svojine. Takođe, Akademija na ovaj način doprinosi unapređenju rada sudija u ovoj specifičnoj a jako značajnoj oblasti prava. Opredeljenje Srbije za Evropske integracije uključuje harmonizaciju propisa i prakse sudova što zahteva dalje unapređenje edukacije u pravosuđu. Razvoj programa obuke u oblasti intelektualne svojine ima za cilj dalje usavršavanje sudija u Srbiji ali i stvaranje jasnog pravnog okvira kojim će se omogućiti domaćim i stranim investitorima zaštita prava intelektualne svojine kao jednog od bitnih faktora za privlačenje investicija u Srbiju.", rekao je Nenad Vujić, direktor Pravosudne Akademije.PODACI O FIRMI

Naziv: PR Komunikacije Hill & Knowlton
Adresa: Ušće bb
Grad: Beograd-Novi Beograd 11073
e-mail: office@prhillandknowlton.com
Web: www.prhillandknowlton.com
Tel: + 381 (0)11 71 55 139
Kontakt osoba:
Ime: Emina Ferizović
Funkcija: Account Director
Tel:
e-mail: eferizovic@prhillandknowlton.com

Više...

POVEZANI SADRŽAJI

Srbija znatno unapredila svoj sistem zaštite intelektualne svojine i značajno povećala potencijal za članstvo u EU

Danas je u hotelu Hajat održan svečani skup povodom završetka sprovođenja EU projekta "Podrška... Više...

Srbija znatno unapredila svoj sistem zaštite intelektualne svojine i značajno povećala potencijal za članstvo u EU

Danas je u hotelu Hajat održan svečani skup povodom završetka sprovođenja EU projekta "Podrška... Više...

Tokom protekle dve godine više od 5000 ljudi prošlo obuku iz oblasti intelektualne svojine

Povodom završetka nacionalnog projekta "Podrška osnivanju Edukativno-informativnog centra Zavoda... Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed