Upis na specijalističke strukovne studije iz oblasti Inženjerskog menadžmenta

Novi Sad, 23. Novembar 2009. PR Objave: Obaveštenje -

Upis na specijalistiÄke strukovne studije iz oblasti Inženjerskog menadžmenta

U toku je upis na specijalističke strukovne studije Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu na modulima: Elektronsko poslovanje, Kontroling i operativna revizija, Menadžment ljudskih resursa i odnosi s javnošću, Menadžment u osiguranju, Investicioni menadžment i bankarsko poslovanje, Menadžment medija. Upis traje do 5. decembra 2009. godine, a detaljnije informacije mogu se pronaći na adresi http://www.iimeuro.uns.ac.rs

U sklopu Departmana za industrijsko inženjerstvo i menadžment vrši se upis na sledeće module specijalističkih strukovih studija inženjerskog menadžmenta:
- Elektronsko poslovanje
- Kontroling i operativna revizija
- Menadžment ljudskih resursa i odnosi s javnošću
- Menadžment u osiguranju
- Investicioni menadžment i bankarsko poslovanje
- Menadžment medija

Ishod procesa učenja na studijskom programu specijalističkih strukovnih studija iz Inženjerskog menadžmenta jeste kombinacija usvajanja teorijskog znanja i praktičnih veština iz oblasti tehničko-tehnoloških, informaciono-komunikacionih tehnologija i menadžmenta, za područja proizvodnih, uslužnih, javnih i ostalih delatnosti. U zavisnosti od konkretnih interesovanja i opredeljenja studenata, na kraju studija oni se osposobljavaju za primenu stečenih znanja i veština iz oblasti vođenja ljudskih resursa, kontrolinga, interne revizije, e-trgovine, e-bankrastva, internet marketinga, online odnosa s javnošću, tehnologijama elektronskog poslovanja, upravljanja projektima, upravljanje dokumentima u elektronskom obliku, korporativnih finansija, portfolio mendžmenta, novca i bankarstva, procene rizika, poslova osiguranja, aktuarstva, poslovne i finansijske matematike, menadžmenta u medijima, poslovne etike, menadžmenta u obrazovanju itd.

Cilj specijalističkih strukovnih studija iz Inženjerskog menadžmenta jeste da se na adekvatan način predstavi tematika primene savremenih poslovnih rešenja u privredi. Predmeti su osmišljeni na takav način da omoguće unapređenje konkretnih poslovnih procesa u organizacijama. Studenti usvajaju predstavljenu tematiku sa predavanja i vežbi preko praktičnih radova/elaborata koji su osmišljeni za svaki predmet, čiji je cilj da se mogu koristiti kao operativni dokumenti za rešavanje konkretnih problema u aktuelnom poslu studenta.

Svršeni studenti Specijalističkih strukovnih studija Inženjerskog menadžmenta su kompetentni da rešavaju realne probleme iz prakse kao i da nastave školovanje ukoliko se za to opredele. Kompetencije uključuju, pre svega, razvoj sposobnosti kritičkog razmišljanja, sposobnosti analize problema, sinteze rešenja, predviđanje ponašanja odabranog rešenja sa jasnom predstavom šta su dobre a šta loše strane odabranog rešenja.

Detaljnije na http://www.iimeuro.uns.ac.rsPODACI O FIRMI

Naziv: IIM / EURO FTN Novi Sad
Adresa: Trg Dositeja Obradovića 7
Grad: Novi Sad 21000
e-mail: iimeuro@gmail.com
Web: www.iimeuro.uns.ac.rs
Tel: +381 21 459 740

Više...

POVEZANI SADRŽAJI

Postani član najveće studentske organizacije na svetu!

Najveća međunarodna organizacija vođena od strane mladih, AIESEC, regrutuje nove članove. Mladi... Više...

Regionalna runda Evropskog BEST inženjerskog takmičenja - EBEC Balkan

Udruženje studenata tehnike Evrope "BEST" Beograd ove godine organizuje projekat EBEC Balkan, regionalnu... Više...

Pravi izbor škole za 2020/21 školsku godinu - BIS

Britanska internacionalna škola u Beogradu (BIS), beleži 23 godine iskustva u obrazovanju i prva... Više...

Objavite vest

USLUGE

  • Informacije o uslugama saznajte putem e-mail adrese redakcija (at) probjave.com.

Detaljnije informacije...


Zaboravili ste lozinku?   Besplatna registracija
RSS Feed RSS Feed